Chương trình đào tạo miễn phí về Năng lực tài chính – Dự án “Xây dựng Năng lực tài chính dành cho Giới trẻ – JA Building a Financially Capable Generation – Event recap (26/03/2022)

🔸️Chương trình đào tạo của Dự án “Xây dựng năng lực tài chính dành cho Giới trẻ” đã mang đến cho các bạn học sinh những kiến thức và kỹ năng bổ ích, thực tế về “Quản lý tài chính”, “Tiết kiệm”, “Lập kế hoạch chi tiêu”,…🔸️Thông qua chương trình,

Xem tiếp »