Tập huấn online tài khoản quản trị trên phần mềm Onluyen.vn tỉnh Hậu Giang

http://vmb.edu.vn/wp-content/uploads/2022/09/Tap-huan-admin-Hau-Giang.mp4 Với mục đích giúp cho việc sử dụng hệ thống ONLUYEN.VN đạt hiệu quả hơn, SGD&ĐT tỉnh Hậu Giang đã ban hành công văn số 1213/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 07/09/2022 về việc tập huấn trực tuyến phần mềm giáo dục, ôn luyện, kiểm tra đánh giá trực tuyến ONLUYEN.VN cho cán

Xem tiếp »

Gần 1.000 giáo viên ở Hậu Giang tham gia tập huấn chương trình giáo dục, kiểm tra, đánh giá trực tuyến ONLUYEN.VN

http://vmb.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/TAP-HUAN-CHUONG-TRINH-GIAO-DUC-ONLUYEN.VN_.webm Nội dung tập huấn gồm triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với giáo viên dạy khối lớp 10 trong năm học 2022-2023 liên quan đổi mới trong phương thức giáo dục, kiểm tra, đánh giá học sinh; giới thiệu, cài đặt phần mềm trực tuyến

Xem tiếp »