Tập huấn online tài khoản quản trị trên phần mềm Onluyen.vn tỉnh Hậu Giang

Với mục đích giúp cho việc sử dụng hệ thống ONLUYEN.VN đạt hiệu quả hơn, SGD&ĐT tỉnh Hậu Giang đã ban hành công văn số 1213/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 07/09/2022 về việc tập huấn trực tuyến phần mềm giáo dục, ôn luyện, kiểm tra đánh giá trực tuyến ONLUYEN.VN cho cán bộ phụ trách CNTT của các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Bài viết được xem nhiều

Liên kết nhanh

Tin tức liên quan