SÁCH TIN HỌC 3

Năm phát hành: 2022
 • Mục lục
 • Thông tin
 • Kế hoạch bài dạy minh họa
 • Bài giảng điện tử (PPT)
Mục lục
 1. 1
  Hướng dẫn sử dụng sách

 2. 2
  Lời nói đầu

 3. 3
  Chương 1. Máy tính và em
 4. 4
  Chương 2. Mạng máy tính và Internet
 5. 5
  Chương 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
 6. 6
  Chương 4. Ứng dụng tin học
 7. 7
  Chương 5 . Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
 8. 8
  Giải thích thuật ngữ
Thông tin

Thông tin

Bộ sách: Robot thông minh

Bản quyền thuộc: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sách và Học liệu Điện tử Việt Nam

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 80 trang

Bộ sách “Robot thông minh” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng kiến thức tin học để giải quyết các vấn đề của đời sống: Cuốn sách Tin học 3 là người bạn đồng hành của các em trong việc học tập, rèn luyện phẩm chất và năng lực Công nghệ Thông tin.

Chủ biên / Tác giả

Chủ biên: Lê Khắc Thành

Tác giả: Trịnh Đình Thắng, Nguyễn Tân Ân, Nguyễn Thị Thuần, Ngô Thị Tú Quyên.

Sách liên quan

Kế hoạch bài dạy minh họa

Bài giảng điện tử (PPT)