Chương trình Cố vấn tại Vòng sơ khảo – Dự án “Xây dựng Năng lực Tài chính dành cho Giới trẻ – JA Building a Financially Capable Generation”

Chương trình Cố vấn vòng Sơ khảo Cuộc thi Giải pháp đổi mới sáng tạo – National Innovation Challenge được tổ chức nhằm mục đích hỗ trợ các đội thi về hướng làm bài dự thi qua việc phân tích đề bài, phân tích case study,… đồng thời giải đáp

Xem tiếp »