KODU 2

Năm phát hành: 2020

Bản quyền thuộc: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sách và Học liệu Điện tử Việt Nam

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 48 trang

Cuốn sách Em học lập trình với Kodu lớp 2 từng bước giúp các em tạo được địa hình; Nhạc nền, âm thanh; Tính điểm cho các nhân vật; Chia sẻ sản phẩm với cộng đồng; Điều khiển nhân vật; Tự thiết kế trò chơi có thi đấu giữa hai người chơi,…

Chủ biên: Đào Thái Lai

Tác giả: Trần Ngọc Khoa, Nguyễn Văn Nam, Đỗ Trung Tuấn