sách giáo viên tin học 3

Năm phát hành: 2022

Bản quyền thuộc: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sách và Học liệu Điện tử Việt Nam

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 124 trang

Tin học 3 – Sách giáo viên là tài liệu hỗ trợ các thầy, cô giáo trong quá trình giảng dạy môn Tin học 3. Cuốn sách gồm hai phần: Hướng dẫn chung và Hướng dẫn dạy học các bài học cụ thể….

Chủ biên: Lê Khắc Thành

Tác giả: Nguyễn Tân Ân, Ngô Thị Tú Quyên, Trịnh Đình Thắng, Nguyễn Thị Thuần