Em học lập trình với Scratch lớp 3

Năm phát hành: 2020

Bản quyền thuộc: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sách và Học liệu Điện tử Việt Nam

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 44 trang

SCRATCH là một ngôn ngữ lập trình mới: đơn giản, trực quan, phù hợp với học sinh phổ thông, đang ngày càng được phổ biến rộng rãi trên thế giới. Để đáp ứng nhu cầu học SCRATCH của học sinh tiểu học, chùng tôi biên soạn bộ sách Em học lập trình với SCRATCH. Bộ sách được biên soạn để sử dụng trong tổ chức dạy học theo chủ đề lạp trình và đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn Tin học cấp Tiểu học, đồng thời cũng rất phù hợp để sử dụng trong tổ chức hoạt động giáo dục Tin học nội dung lập trình, Robot, STEM, … trong trường tiểu học.

Chủ biên: Đào Thái Lai

Tác giả: Trần Ngọc Khoa, Nguyễn Văn Nam, Đỗ Trung Tuấn