Vở bài tập tin học 3

Năm phát hành: 2022

Bản quyền thuộc: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sách và Học liệu Điện tử Việt Nam

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 92 trang

Vở bài tập Tin học 3 có 160 bài tập tương ứng với các bài học ở sách Tin học 3. Bài tập ở hai dạng trắc nghiệm và tự luận giúp các em tự học, tự rèn kĩ năng, qua đó củng cố kiến thức cơ bản, tăng thêm khả năng vận dụng kiến thức, hình thành phong cách làm việc và tư duy tin học.

Chủ biên: Lê Khắc Thành

Tác giả: Nguyễn Tân Ân, Ngô Thị Tú Quyên, Trịnh Đình Thắng, Nguyễn Thị Thuần