Cơ bản về CNTT và Truyền Thông

Mô-đun cơ bản đáp ứng TT03
Mô-đun nâng cao đáp ứng TT03

Cơ bản về CNTT và Truyền Thông

MDCB-Co-ban-ve-CNTT-va-TT-2

Mô-đun này đưa ra các khái niệm và kĩ năng cần thiết liên quan đến việc sử dụng các thiết bị, tạo và quản lý file (tệp) quản trị mạng và bảo mật dữ liệu. 

Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể:

 • Hiểu các khái niệm cơ bản liên quan đến ICT, máy tính, các thiết bị và phần mềm;
 • Khởi động và tắt máy tính;
 • Thao tác hiệu quả với các biểu tượng, cửa sổ trên máy tính;
 • Tùy chỉnh các cài đặt của hệ điều hành và sử dụng các chức năng trợ giúp (Help) đi kèm;
 • Tạo văn bản đơn giản và in ấn;
 • Làm quen với khái niệm quản lý tệp tin (file), tổ chức tệp tin và thư mục (directory, folder);
 • Hiểu khái niệm lưu trữ cơ bản và sử dụng phần mềm chuyên dụng để nén, giải nén các tập tin;
 • Hiểu khái niệm cơ bản về mạng máy tính, các loại hình kết nối và cách để kết nối vào một mạng máy tính
 • Hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu, bảo vệ thiết bị khỏi các phần mềm độc hại (malware) và tầm quan trọng của việc sao lưu (back up) dữ liệu dự phòng.
 • Hiểu về CNTT Xanh (green IT) và sức khỏe người dùng.

Lợi ích thu được:

 • Nắm vững kĩ năng và khái niệm cơ bản về ICT, máy tính, thiết bị và phần mềm.
 • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng máy tính hiệu quả.
 • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và  chuyên viên máy tính trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

Đề cương sơ bộ:

Nội dung Bộ kĩ năng
Máy tính và các thiết bị ICT
Phần cứng
Phần mềm, bản quyền
Khởi động, tắt máy
Màn hình máy tính, biểu tượng và thiết lập Màn hình máy tính và biểu tượng
Sử dụng cửa sổ ứng dụng
Công cụ và thiết lập
Kết xuất Làm việc với văn bản
In ấn
Quản lý tệp tin Giới thiệu tệp tin và thư mục
Tổ chức tệp tin (file) và thư mục (folder)
Lưu trữ, nén tệp tin
Mạng máy tính Khái niệm mạng máy tính
Truy cập mạng máy tính
Bảo mật và sức khỏe Bảo mật dữ liệu và thiết bị
Phần mềm độc hại
Sức khỏe và CNTT Xanh (green IT)

Bắt đầu như thế nào?

Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với VMB để biết thêm chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *