Khóa học quản lý tài chính cá nhân

Nội dung khóa học quản lý tài chính dành cho sinh viên

kiếm tiền việc làm và thu nhập

Các ưu tiên khi lựa chọn nghề nghiệp Cách gia tăng các khoản thu cho sinh viên

Mua sắm thông minh

Phân tích dữ liệu mỗi khi mua hàng. Các mẹo mua sắm online.

KIẾM TIỀN VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP

Lý do và cách thức tiết kiệm hiệu quả. Tối ưu chi phí.

Quản lý tín dụng và ghi nợ

Tận dụng đòn bẩy tài chính Giữ điểm tín dụng và tránh nợ xấu

Bảo vệ người tiêu dùng tài chính

Tránh bẫy ăn cắp danh tính.
Kiểm soát báo cáo tài chính.

Quản lý ngân sách

Kiểm soát kế hoạch chi tiêu ngắn và dài hạn. Cách cân đối chi phí cơ hội.

Quản lý rủi ro

Bốn chiến lược quản lý rủi ro

Đầu tư

Mô hình lãi kép.
Phân bổ dòng tiền đầu tư an toàn, hiệu quả.

Hình thức đào tạo

Khoá học ngắn hạn và Chương trình kiên kết đào tạo tại các trường ĐH, Cao đẳng

Lợi ích cho học viên:
* Hiểu được các khái niệm về Quản lý tài chính cá nhân, từ đó thực hiện quản lý tài chính có kế hoạch và hiệu quả
* Hiểu được mối quan hệ của lựa chọn giáo dục, phát triển bản thân với triển vọng nghề nghiệp và thu nhập trong tương lai.
* Biết được các bí quyết kiếm tiền, gia tăng thu nhập cho sinh viên
* Biết cách quản lý ngân sách để làm chủ tài chính.
* Hiểu được vai trò của tiết kiệm và lên kế hoạch tiết kiệm trong tất cả các giai đoạn của cuộc sống.
* Biết được những rủi ro tài chính, xác định các cách bảo vệ tài chính và tiêu dùng thông minh.
* Các lựa chọn đầu tư để có thu nhập thụ động và tối ưu dòng tiền
* Xây dựng được lộ trình hướng đến tự do tài chính, nghỉ hưu sớm

Thông tin khoá học chi tiết:
Liên hệ Hotline: 0898 622 822

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *