Lập kế hoạch dự án

Mô-đun cơ bản đáp ứng TT03
Mô-đun nâng cao đáp ứng TT03

Lập kế hoạch dự án

MDTC-Lap-ke-hoach-du-an

Mô-đun này giúp học viên biết cách sử dụng phần mềm quản trị dự án để chuẩn bị kế hoạch và quản lý dự án. Bao gồm lập kế hoạch, quản lý thời gian, chi phí, nhiệm vụ và nguồn lực.

Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể:

  • Hiểu khái niệm về quản trị dự án.
  • Sử dụng phần mềm quản trị dự án để tạo mới và quản lý dự án hiện có.
  • Tạo và lập kế hoạch cho các nhiệm vụ; đặt ra điều kiện và thời hạn (deadline) của dự án.
  • Phân bổ chi phí, tạo và phân bổ nguồn lực cho các nhiệm vụ.
  • Xem xét hướng thực hiện hiệu quả, giám sát tiến độ và cập nhật kế hoạch.
  • Chuẩn bị và in ấn biểu đồ, báo cáo…

Lợi ích thu được:

  • Nắm vững kĩ năng cần thiết khi sử dụng phần mềm lập kế hoạch dự án.
  • Có thể áp dụng với nhiều phần mềm lập kế hoạch dự án, từ phần mềm tính phí đến miễn phí.
  • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng phần mềm lập kế hoạch dự án hiệu quả.
  • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

Đề cương sơ bộ:

Nội dung Bộ kĩ năng
Công cụ quản trị dự án Các khái niệm
Tạo lập dự án Làm việc với các dự án
Bắt đầu dự án mới
Các nhiệm vụ Tạo nhiệm vụ
Lên lịch trình và các liên hệ
Ràng buộc và thời hạn
Ghi chú, Siêu liên kết
Tài nguyên và chi phí Tài nguyên
Chi phí
Quản trị dự án Đường tới hạn (critical path)
Theo dõi tiến độ và tái lập lịch trình
Chuẩn bị thành phẩm Cài đặt
In ấn

Bắt đầu như thế nào?

Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với VMB để biết thêm chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *