Sử dụng trình chiếu

Mô-đun cơ bản đáp ứng TT03
Mô-đun nâng cao đáp ứng TT03

Sử dụng trình chiếu

MDCB-Su-dung-trinh-chieu-2-1

Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể:

 • Làm việc và lưu bài trình chiếu với các định dạng khác nhau.
 • Sử dụng các chức năng đi kèm trong ứng dụng, như chức năng trợ giúp (Help)… để nâng cao hiệu quả công việc.
 • Nhận biết các chế độ xem trình chiếu khác nhau. Tại mỗi thời điểm lựa chọn bố cục (layout) và thiết kế khác nhau.
 • Nhập, chỉnh sửa và định dạng văn bản trong trình chiếu.
 • Đặt tiêu đề (unique titles) cho các trang trình chiếu (slide).
 • Lựa chọn, tạo và định dạng biểu đồ nhằm diễn tả thông tin một cách sinh động.
 • Chèn, chỉnh sửa hình ảnh và hình vẽ (drawn objects).
 • Sử dụng hiệu ứng hoạt hình (animation) và hiệu ứng chuyển tiếp (transition effects) cho trang trình chiếu .
 • Kiểm tra và chỉnh sửa nội dung trình chiếu trước khi in và thuyết trình.
 • Nắm vững kĩ năng cần thiết khi sử dụng phần mềm trình chiếu.
 • Có thể áp dụng với nhiều phần mềm trình chiếu, từ phần mềm tính phí đến miễn phí.
 • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng phần mềm bảng tính hiệu quả.
 • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

Lợi ích thu được:

 • Nắm vững kĩ năng và khái niệm cơ bản về trình duyệt web và bảo mật trực tuyến.
 • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng mạng trực tuyến hiệu quả.
 • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

Đề cương sơ bộ:

Nội dung Bộ kĩ năng
Sử dụng ứng dụng Làm việc với trình chiếu
Nâng cao hiệu suất
Phát triển một trình chiếu Xem trình chiếu
Slide
Slide chủ
Ký tự Xử lý ký tự
Định dạng
Danh sách
Bảng biểu
Biểu đồ Sử dụng biểu đồ
Biểu đồ tổ chức
Đối tượng đồ họa Chèn thao tác
Hình vẽ
Chuẩn bị thành phẩm Chuẩn bị
Kiểm tra và thuyết trình

Bắt đầu như thế nào?

Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với VMB để biết thêm chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *