Thiết kế đồ họa hai chiều

Mô-đun cơ bản đáp ứng TT03
Mô-đun nâng cao đáp ứng TT03

Thiết kế đồ họa hai chiều

MDTC-Thiet-ke-do-hoa-hai-chieu-2D-2D-CAD-2

Mô-đun này được khuyến khích cho các học viên liên quan tới các ngành như: kiến trúc, kĩ thuật, xây dựng, mỹ thuật…

Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể:

 • Sử dụng ứng dụng thiết kế hai chiều để tạo, lưu, nhập và xuất các bản vẽ.
 • Sử dụng các lớp (layer) và chồng lớp (level).
 • Tạo, thao tác với các đối tượng (objects) và thành phần (elements); sử dụng các công cụ lựa chọn.
 • Sử dụng các lệnh như: đo lường khoảng cách (measure distances), góc độ (angles), diện tích (areas)…
 • Thiết lập và điều chỉnh thuộc tính; tạo, chỉnh sửa văn bản và kích thước.
 • Sử dụng khối hình và ô; tạo, chỉnh sửa và sử dụng các đối tượng từ thư viện; nhúng (embedding) hoặc liên kết (linking) các đối tượng bằng OLE.
 • In ấn hoặc dựng hình.

Lợi ích thu được:

 • Giới thiệu toàn diện về các kĩ năng 2D CAD.
 • Cung cấp lượng kiến thức vững chắc để nâng cao nhận thức của các nhân viên phi kĩ thuật về nền tảng của 2D CAD.
 • Có thể áp dụng đối với các nhiều phần mềm 2D CAD, từ phần mềm tính phí đến miễn phí.
 • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng phần mềm 2D CAD hiệu quả.
 • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

Đề cương sơ bộ:

Nội dung Bộ kĩ năng
Bắt đầu Định vị
Sử dụng layer/level
Trao đổi hình vẽ
Phần cứng, mềm cho CAD
Hoạt động chính Tạo Hình vẽ/Thành tố
Công cụ lựa chọn
Thao tác Hình vẽ/Thành tố
Sử dụng lệnh, bảng hỏi
Đặc tính
Chú giải (kí tự và không gian)
Các chức năng nâng cao Sử dụng khối/ cột ô
Sử dụng OLE
Thành phẩm Lựa chọn dựng hình vẽ/in ấn

Bắt đầu như thế nào?

Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với VMB để biết thêm chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *