Xử lý văn bản

Mô-đun cơ bản đáp ứng TT03
Mô-đun nâng cao đáp ứng TT03

Xử lý văn bản

MDCB-Xu-ly-van-ban-2

Mô-đun này nâng cao kỹ năng sử dụng Word cho học viên để đáp ứng yêu cầu công việc hàng ngày liên quan đến việc tạo lập, chỉnh sửa và hoàn thiện các văn bản đơn giản như đơn từ và các tài liệu hàng ngày khác. 

Khi hoàn tất mô-đun này học viên có thể:

 • Làm việc và lưu văn bản với các định dạng khác nhau.
 • Sử dụng các chức năng đi kèm trong ứng dụng, như chức năng trợ giúp (Help)… để nâng cao hiệu quả công việc.
 • Tạo và chỉnh sửa văn bản để có thể chia sẻ cho nhiều người.
 • Áp dụng các định dạng khác nhau để hoàn thiện văn bản và nhận biết tác dụng của việc sử dụng định dạng phù hợp.
 • Chèn bảng, hình ảnh và vẽ hình trong văn bản.
 • Chuẩn bị văn bản để thực hiện trộn thư (mail merge).
 • Chuẩn bị văn bản để thực hiện trộn thư (mail merge).
 • Thiết lập định dạng trang văn bản.
 • Kiểm tra và sửa lỗi chính tả trước khi in văn bản.

Lợi ích thu được:

 • Nắm vững kĩ năng, khái niệm về xử lý văn bản.
 • Có thể áp dụng với nhiều phần mềm xử lý văn bản, từ phần mềm tính phí đến miễn phí.
 • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng phần mềm xử lý văn bản hiệu quả.
 • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

Đề cương sơ bộ:

Nội dung Bộ kĩ năng
Sử dụng ứng dụng Làm việc với văn bản
Nâng cao hiệu suất
Tạo lập văn bản Nhập ký tự
Chọn, chỉnh sửa
Sao chép, Di chuyển, Xóa
Định dạng Ký tự
Đoạn văn bản
Kiểu mẫu
Mục tiêu Tạo bảng
Điều chỉnh bảng
Lập đồ thị
Trộn thư Chuẩn bị
Thành phẩm
Chuẩn bị thành phẩm Cài đặt
Kiểm tra và in ấn

Bắt đầu như thế nào?

Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với VMB để biết thêm chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *